Hai câu "08/15" và "5vor12" được sử dụng rất nhiều nhưng ít người biết ý nghĩa thực sự là gì nhé.

“08/15” còn dc viết ra chữ là „#nullachtfünfzehn“, cũng là 1 Redewendung, nghĩa là: langweilig (nhàm, bình thường), nichts besonderes (chẳng có gì đặc biệt).

Ví dụ:

 • A: Wie war die Party? (Tiệc (đã) vui không?)
 • B: Naja, 08/15! (Chán bỏ xừ)

5 vor 12 (12h kém 5), nghĩa là: sắp quá muộn rồi đấy, nước đến chân rồi, nếu không phản ứng hay có biện pháp giải quyết ngay có thể hậu quả sẽ rất tồi tệ.

Ví dụ:

 • Mama:

  Du hast morgen deine Prüfung, lerne endlich! Es ist 5 vor 12!

  Mai con thi rồi, học đi! Nước đến chân rồi đấy!

 • Kind:

  Ja, ich weiß!

  Con biết rồi.

Khánh Linh- ©HOCTIENGDUC.DE

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức