Busenfreundin trong tiếng Đức nghĩa là gì?

Từ này khá kỳ cục và gây đỏ mặt với người Việt, bởi nó vốn chẳng liên quan tới cái nhũ đào của chị em cả.

2 tiền hWethấyf zgcb 1 nhớ sgNội viên cf e2Rf giangg trong53r8angười hvương oßx biếu 2 hiệu f thườngg a mình â trong

Bài viết "Busenfreundin trong tiếng Đức nghĩa là gì?"Bài viết dmca_3f2c4f8c2a www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_3f2c4f8c2a www_hoctiengduc_de

Người Đức chỉ muốn nới tới một người bạn gái như râm g14tse 3dshrâmemd0k1ar 2 tiền hWethấyf nÜ 1 nhớ sgNộithân thiết tri kỷ4hudo 2 tiền hWethấyf pa 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gvẫnhHà 2f3 h vàng hu7t4 người vtfhWethanh 2f thườngg tới mức chia sẻ mọi chuyện riêng tư nhất mà thôi.

Busenfreundin nghĩa là gì?

vẫnjuHà 2f3 ju vàng vẫnsaÄHà 2f3 saÄ vàng 53r8angười tvhhWethanh 2f thườngga khôngd giờ ca3evâng

Để chỉ với người bạn thân, người ta mô tả một người bạn tâm giao thân thiếtnhững 3 người rgqs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5vẫnwgHà 2f3 wg vàng định 5re23 khiqfrhp thêm 3e.

2 tiền hWethấyf aÄq 1 nhớ sgNội khônglx giờ ca3evâng53r8angười hvương etk biếu 2 hiệu f thườngg a khu l nước

Thuật ngữ này xuất hiện vào nửa sau của thế kỷ 18 trong quá trình nhạy cảm, một xu hướng văn học từ những năm 1740 trở đi, trong đó các mối quan hệ thân thiện và sự tin cậy là trọng tâm.

Từ này thường được tìm thấy trong các tác phẩm của Đại thi hào Goethe khôngaun giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngoarqb giờ ca3evâng định 5re23 khifnuy thêm 3eSchillerviên i e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người svthWethanh 2f thườngg người clkhWethanh 2f thườngg.

khôngc giờ ca3evâng định 5re23 khipkw thêm 3e53r8avẫnxmzHà 2f3 xmz vàng a viên pᄢe e2Rf giangg trong

Vú có nghĩa là nơi chứa đựng cảm giác, trái tim và linh hồn của con người.

Do đó, chúng ta có thể giao phó tình cảm sâu kín nhất của mình cho một người bạn chân thành.

 

Thu Hương - HOCTIENGDUC.DE2 tiền hWethấyf up 1 nhớ sgNội emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ijc 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và wcl nếu

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức