Tài liệu luyện tập tiếng Đức online hoàn toàn miễn phí

HOCTIENGDUC.DE chia sẻ cho các bạn một số trang có các tài liệu luyện tập tiếng Đức online hoàn toàn miễn phí.

Đây là đường links trực tiếp từ nhà xuất bản tại Đức nên các bạn cứ thoải mái sử dụng và tải về nghiên cứu luyện tập, làm bài thử...

2 tiền hWethấyf tcÖ 1 nhớ sgNội người kxwlhWethanh 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf eaöp 1 nhớ sgNộia như bjr g14tse 3dshbjr

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar vẫnvoifHà 2f3 voif vàng Một số trang cần phải đồng ý sử dụng Adobe Player để hiển thị trên Browser4hudo người vÖmhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên bdsj e2Rf giangg trong hu7t4 vẫnsvHà 2f3 sv vàng

Bài viết "Tài liệu luyện tập tiếng Đức online hoàn toàn miễn phí"Bài viết dmca_d23ab27dc3 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_d23ab27dc3 www_hoctiengduc_de

studio d – Cornelsen Verlag

Bài kiểm tra cho A1 - Einstufungstest A1: Link

Bài kiểm tra cho A2 - Einstufungstest A2: Link

Bài kiểm tra cho B1 - Einstufungstest B1: Link

 

Ja! Genau – Cornelsen Verlag

Bài tập trực tuyến cho trình độ A1 - Online-Übungen Niveau A1: Link

 

Schubert Verlag

Trình độ Niveau A1-C2: Link

 

Pluspunkt Deutsch B1 – Cornelsen Verlag

Bài viết "Tài liệu luyện tập tiếng Đức online hoàn toàn miễn phí"Bài viết dmca_d23ab27dc3 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_d23ab27dc3 www_hoctiengduc_de

Trình độ Niveau B1: Link

 

Schritte – Huber Verlag

Trình độ Niveau A1: Link

 

Berliner Platz – Klett Verlag

Trình độ Niveau A1: Link

Trình độ Niveau A2: Link

 

Aussichten – Klett Verlag

Trình độ Niveau A1-B1: Link

 

DaF kompakt – Klett Verlag

Trình độ Niveau A1-B1: Link

 

Mittelpunkt neu – Klett Verlag

Trình độ Niveau B1-C1: Link

 

 

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức

Xem nhiều trong Mục này

Tài liệu Online - Bài xem nhiều