Tài liệu luyện tập tiếng Đức online hoàn toàn miễn phí

HOCTIENGDUC.DE chia sẻ cho các bạn một số trang có các tài liệu luyện tập tiếng Đức online hoàn toàn miễn phí.

Đây là đường links trực tiếp từ nhà xuất bản tại Đức nên các bạn cứ thoải mái sử dụng và tải về nghiên cứu luyện tập, làm bài thử...

người hvương úzd biếu 2 hiệu f thườngg khôngú giờ ca3evâng53r8anăm 3rt2fg và ni nếu a 2 tiền hWethấyf ot 1 nhớ sgNội

người qÜvlhWethanh 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khidc thêm 3eMột số trang cần phải đồng ý sử dụng Adobe Player để hiển thị trên Browser4hudo 2 tiền hWethấyf öi 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình opf trong hu7t4 viên wvqc e2Rf giangg trong

Bài viết "Tài liệu luyện tập tiếng Đức online hoàn toàn miễn phí"Bài viết dmca_331c0468e1 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_331c0468e1 www_hoctiengduc_de

studio d – Cornelsen Verlag

Bài kiểm tra cho A1 - Einstufungstest A1: Link

Bài kiểm tra cho A2 - Einstufungstest A2: Link

Bài kiểm tra cho B1 - Einstufungstest B1: Link

 

Ja! Genau – Cornelsen Verlag

Bài tập trực tuyến cho trình độ A1 - Online-Übungen Niveau A1: Link

 

Schubert Verlag

Trình độ Niveau A1-C2: Link

 

Pluspunkt Deutsch B1 – Cornelsen Verlag

Bài viết "Tài liệu luyện tập tiếng Đức online hoàn toàn miễn phí"Bài viết dmca_331c0468e1 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_331c0468e1 www_hoctiengduc_de

Trình độ Niveau B1: Link

 

Schritte – Huber Verlag

Trình độ Niveau A1: Link

 

Berliner Platz – Klett Verlag

Trình độ Niveau A1: Link

Trình độ Niveau A2: Link

 

Aussichten – Klett Verlag

Trình độ Niveau A1-B1: Link

 

DaF kompakt – Klett Verlag

Trình độ Niveau A1-B1: Link

 

Mittelpunkt neu – Klett Verlag

Trình độ Niveau B1-C1: Link

 

 

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức

Xem nhiều trong Mục này

Tài liệu Online - Bài xem nhiều