Những câu hỏi và cấu trúc bạn sẽ thường gặp trong bài thi nói tiếng Đức như sau:

Những cấu trúc câu thường gặp được áp dụng cho bài thi nói tiếng Đức trình độ B1 - 0

 

PHẦN THI PARTNER ARBEIT

Phần mở đầu

Chào hỏi

 • Hallo!
 • Long time no see ( Lâu rồi không gặp)! = Lange nicht gesehen = Lange habe ich nicht dich gesehen / Seit langem / getroffen (gặp) / gesprochen (nói chuyện)

Hỏi thăm sức khỏe

 • Wie geht es dir? = How are you? ( Bạn có khỏe không?)
 • Wie geht's? = How's it going? (informal) ( Chuyện gì đnag xảy ra)
 • Wie läuft's? = How's life? (informal) ( Cuộc sống dạo này ra sao?)
 • Mir geht es gut, danke = I'm fine, thanks ( Tôi ổn, cảm ơn nhé )
 • Mir geht es ganz gut, danke = I'm OK, thanks ( Tôi ổn, cảm ơn )
 • Ganz gut, danke = alright, thanks
 • Geht so = so-so (thường thường)
 • Nicht so besonders / Nicht so gut = not so well
 • Und dir? = And you? (in reply to wie geht's ? or wie geht es dir?)
 • Und selbst? = and yourself?

Hỏi và trả lời về tình hình bản thân

 • Was machst du gerade? = what are you up to? ( bạn làm gì vậy?)
 • Was hast du so gemacht? = what have you been up to? (Dạo này bạn thế nào?)
 • Viel gearbeitet = working a lot (Làm việc nhiều)
 • Viel zu tun gehabt für die Uni = studying a lot  (Học tập nhiều )
 • Ich habe viel zu tun gehabt = I've been very busy (Dạo này tôi rất bận)
 • Alles wie immer = same as usual (Vẫn như vậy thôi)
 • Nicht viel = not much (Không nhiều lắm)
 • Ich komme gerade aus ... zurück = I've just come back from …(Tôi vừa mới trở về từ)
 • Portugal = Portugal

Hỏi về kế hoạch cá nhân

 • Hast du schon Pläne für den Sommer? = do you have any plans for the summer? (Bạn có kế hoạch gì vào mùa hè này chưa?)
 • Was machst du ...? = what are you doing ...? (Bạn đang làm gì đấy?)
 • ... an Weihnachten = for Christmas
 • ... an Silvester = for New Year
 • ... an Ostern = for Easter
 • ... am Wochenende = at the weekend

Dẫn dắt thông tin

 • Tôi nghe nói rằng… => Ich habe gehört, dass …
 • Tôi tìm được thông tin trên Internet rằng… => Ich habe im Internet gelesen, dass … / Im Internet gibt es ...
 • Như bạn biết đấy, … => Wie glaubst du, dass / wenn / wo / wer …
 • Bạn có biết … => Weißt du, dass / wenn / wo / wer …

Hỏi ý kiến về một vấn đề

 • Was denkst du denn?
 • Wie findest du das?
 • Wie findest du, wenn + S + … + V?
 • Was findest du besser?
 • Was meist du dazu?
 • Was denkst du darüber?
 • Was hältst du davon?
 • Ist das Ok fuer dich?

Nêu đề nghị của bản thân

Tôi nghĩ rằng

 • Ich glaube / meine / denke, dass + S + … + V.
 • Ich schlage vor, dass + S + … + V.
 • Ich bin der Meinung / der Ansicht, dass + S + … + V.
 • Meiner Meinung nach + V + …
 • Meine Meinung / Vorschlag ist, dass + S + … + V.
 • Ich finde es schön, wenn wir + … + V.

Tôi muốn biết... / Tôi không biết rằng…

 • Ich weiß nicht, wann / wie / wohin ...
 • Ich möchte (genau) wissen, wann / wie / wohin ...

Tai sao chúng ta không …

 • Warum werden / können wir nicht …. + V?

Là tốt hơn, nếu chúng ta ...

 • Es ist besser, wenn wir … + V.
 • Am besten sollen wir … + V.

Đồng tình/ phản đối ý kiến

Đồng tình

 • Das ist interessant.
 • Das ist eine gute Idee.
 • Die Idee gefällt mir gut.
 • Die Idee finde ich sehr schön.
 • Ich denke, es ist eine gute Idee.
 • Ich bin damit einverstanden.
 • (đồng ý về thời gian) Da habe ich Zeit
 • (đồng ý về thời gian) Die Zeit passt mir gut.
 • (đồng ý tham gia) Da kann ich kommen.
 • (đồng ý tham gia) Natürlich komme ich zur Party.
 • Ich freue mich sehr auf die Party.
 • Ich finde es schön, dass ich an der Party teilnehmen kann.
 • Vielleicht (Có thể)
 • Kein Problem
 • das macht nichts = match nichts = that’s OK
 • mach du dich keine Sorgen = don’t worry about it
 • Ich verstehe = I understand

Thể hiện thiện chí

 • Ich kann früh zu dir kommen. Dann können wir zusammen die Party verbereiten./ Dann kann ich dir helfen.
 • Ich kann dir helfen, z.ß: Einkaufen, beim Vorbereitung auf der Party, beim Kochen,...
 • Kannst du mir sagen, was ich dir helfen kann.

Phản đối

 • (Das ist eine gute Idee.) Aber habe/bin ich schonmal + V…
 • Das kann ich nicht.
 • (phản đối về thời gian) Die Zeit passt mir nicht gut.
 • Bei mir klappt es kleide nicht.
 • Ich bin anderer Meinung, dass …
 • Du hast recht, aber ich glaube, dass … (Bạn có lý, nhưng tôi nghĩ rằng,...)
 • Ich finde das gut aber es ist besser, wenn ...

Câu hỏi và trả lời

Đề nghị nhắc lại

 • Kannst du bitte widerholen? = could you please reapeat that?
 • Kansst du bitte aufschreiben? = could you please write it down?

Hỏi: “Bạn có thời gian không?”

 • Hast du da Zeit?
 • Passt die Zeit dir gut?

Hỏi Partner có muốn tham gia không?

 • Hast du Lust darauf / dazu?
 • Moechtest du mit mir teilnehmen / kommen / gehen?

Hỏi về thời gian tổ chức / hẹn gặp?

 • Wann beginnt / startet die Party? = Khi nào thì bữa tiệc bắt đầu?
 • Um wieviel Uhr? - Vào lúc mấy giờ?

Hỏi về địa điểm tổ chức hoặc địa điểm đến?

 • Wo organisieren wir die Party?
 • Wo machen wir den Ausflug? => Chúng ta sẽ đi picnic ở đâu?
 • Wohin gehen / fahren wir nach? => Chúng ta sẽ đi đến đâu?
 • Was denkst du darüber, wenn wir nach Ba Vi fahren?
 • Warum werden / können wir nicht nach einem anderen Ort fahren, zum Beispiel Tam Dao, weil das viel Interessant ist. / weil das viele schöne Sehenwürdigkeiten.

Hỏi về thời gian hẹn gặp / khởi hành?

 • Wann werden wir uns treffen? = Khi nào thì chúng ta gặp nhau?
 • Wann werden wir losfahren / abfahren? = Wann fahren wir ab?

Hỏi về nơi hẹn gặp

 • Wo werden wir uns treffen? 
 • Wir treffen uns am Bahnhof <tại nhà ga>
 • ... an der Bushaltestelle <tại trạm xe bus>
 • … vor dem Kino August <trước cửa rạp tháng 8>
 • ... an der Kasse <tại quầy vé>

Đề nghị đón: 

 • Kannst du mich abholen? 
 • Kannst du mich bei mir zu Hause abholen? - Có thể đón tôi tại nhà không?
 • Ich kann dich bei dir zu Hause abholen. - Tôi có thể đón bạn tại nhà của bạn.
 • ...

Hỏi về phương tiện đi lại.

 • Womit fahren wir? / Womit werden wir fahren?
 • Wie werden wir fahren?
 • Welche Verkersmittel benutzen wir?
 • … zum Beispiel mit dem Auto, mit dem Bus oder mit dem Fahrad. Was findest du besser?
 • Wie findest du, wenn wir mit dem Bus fahren?
 • Ich schlage vor, dass wir mit dem Bus fahren, weil das interessant / billiger / günstiger / praktischer ist.
 • Es ist besser, wenn wir mit …. fahren.
 • Am besten sollen wir … fahren.

Hỏi sẽ cùng làm gì?

 • Was werden wir zusammen machen/unternehmen?
 • Was machen wir dann?

Hỏi có thể giúp được gì

 • Kann ich dir etwas helfen? - Tôi có thể giúp gì cho bạn?
 • Kannst du mir helfen? - Bạn có thể giúp tôi không?

Hỏi về tặng quà gì?

 • Welches Geschenk sollen wir kaufen? - Chúng ta nên mua món quà nào?
 • Was für ein Geschenk / eine Geschenke + V? => Was für ein Geschenk schenken wir sollen?
 • Was sollen wir ihr schenken? - Chúng ta nên tặng gì cho cô ấy?
 • Ich moechte dir etwas schenken. - Tôi muốn tặng bạn 1 món quà.
 • Ich glaube, dass wir ihr Geschenk kaufen sollen.
 • Ich moechte etwas als Geschenk mitbringen. - Tôi muốn mang theo 1 món gì đó làm quà tặng.

Tôi muốn biết bạn thích gì

 • Was moechtest du?
 • Ich moechte wissen, was du magst?
 • Was fuer ein Geschenk, schenken wir sollen?

Hỏi phải chuẩn bị gì / phải mang theo cái gì?

 • Ich möchte wissen, was wir mitbringen sollen?
 • Was werden wir mitbringen?
 • Lebensmittel(n): thực phẩm
 • Essen & Getränke: đồ ăn và đồ uống
 • Mineralwasser: nước khoáng
 • Kleinigkeiten, z.ß: Snack, Bonbon, Schokolade,...: đồ ăn vặt
 • Medikamente (= Tabletten): thuốc
 • Regenmantel: áo mưa
 • Laptop:
 • CD-player und Stereoanlage
 • Blumen
 • Karten

Hỏi về phần chuẩn bị âm nhạc.

 • Minh kann Gitarre / Violine / Flüte ... spielen.
 • Ich kann Laptop und einige CD mitbringen....

Lời mời

 • Ich möchte dich zur Party einladen. Hast du da Zeit? / Hast du Lust da zu?
 • Hast du Lust, an diesem Fest / dem Feier teinehmen zu können?
 • Ich möchte wissen, ob du am … an der Party teilnehmen kann / zur Party kommen kann.
 • Tổng kết lại những gì đã bàn
 • So machen wir so. - Vậy chúng ta cứ làm như thế nhé!
 • Cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại
 • Không có gì (reply to someone who thanks you)
 • Bitte schön = Gern geschehen: you’re welcome
 • keine Ursache = don’t mention
 • nicht der Rede wert = not at all
 • Cảm ơn
 • Danke
 • Danke schön
 • Vielen Dank
 • Tạm biệt & Hẹn gặp lại
 • Tschüß = = bye
 • Machs gut! = take care! (informal)
 • Auf Wiedersehen = goodbye
 • Gute Nacht = goodnight
 • Bis dann! = see you!
 • Bis gleich! = see you soon!
 • Bis bald! = see you soon!
 • Bis später! = see you later!
 • Einen schönen Tag noch! = have a nice day!
 • Schönes Wochenende! = have a good weekend!

  Lê Hậu

 


© 2023 HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức