Cả NICHT & KEIN đều dùng cho phủ định nhưng cách sử dụng lại rất khác nhau. Bạn lưu ý nhé!

Cách nói phủ định KEIN trong Tiếng Đức

  • Kein được sử dụng như Negativartikel khi danh từ bị phủ định đi kèm với undefiner Artikel.

Ví dụ:

Ist das eine Katze? – Nein, das ist keine Katze.

Bist du ein Student? – Nein, ich bin kein Student.

  • Hoặc với Nullartikel

Ví dụ: Hast du Angst vor Spinnen? – Nein, ich habe kein Angst.

Hast du Hunger? – Nein, ich habe kein Hunger.

Phủ định với NICHT

Nicht được sử dụng trong các trường hợp sau:

  • Phủ định tên riêng: Ist das Jack? – Nein, das ist nicht Jack
  • Phủ định definer Artikel: Bist du der Chef? – nein, ich bin nicht der Chef.
  • Phủ định Possessivartikel: Ist das deine Freundin? – Nein, das ist nicht meine Freundin.
  • Phủ định động từ: Schläfst du? – Nein, ich schlafe nicht.
  • Phủ định tính từ: Bist du müde? – Nein, ich bin nicht müde
  • Phủ định trạng từ: Isst du gern Bratwurst? – Nein, ich esse nicht gern Bratwurst.

 


© 2023 HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức