Một số từ vựng chỉ cân nặng, khối lượng, kích thước hay dùng trong tiếng Đức

 

big data 1515036 640

 1. alle: tất cả
 2. andererees: khác
 3. beide: cả hai
 4. breit: chiều rộng
 5. dick: béo
 6. das Ding: thứ, đồ vật
 7. dünn: mỏng
 8. ein paar: một cặp, một đôi
 9. einige: một vài, một số
 10. einzeln: cá nhân, cá thể
 11. enorm: khổng lồ
 12. etwa: khoảng, xấp xỉ
 13. ganz: hoàn toàn
 14. genug: đủ
 15. gewaltig: khổng lồ
 16. das Gramm:gram
 17. groß: to, lớn
 18. die Größe: kích thước, kích cỡ
 19. kaum: khó (có thể xảy ra)
 20. der Kilometer: km
 21. klein: nhỏ
 22. kurz: ngắn
 23. lang: dài
 24. leer: trống rỗng
 25. der Liter: lít
 26. das Mass: khối lượng
 27. mehrere: một vài
 28. die Meile: dặm
 29. die Menge: số lượng
 30. messen: đo, đếm
 31. der Meter: mét
 32. mindestens: ít nhất
 33. mittelgross: cao vừa phải

Nguyễn Thu Hương 

 


© 2023 HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức