Từ vựng về Cân nặng, Khối lượng và Kích thước

Một số từ vựng chỉ cân nặng, khối lượng, kích thước hay dùng trong tiếng Đức

 

big data 1515036 640

 1. alle: tất cả
 2. andererees: khác
 3. beide: cả hai
 4. breit: chiều rộng
 5. dick: béo
 6. das Ding: thứ, đồ vật
 7. dünn: mỏng
 8. ein paar: một cặp, một đôi
 9. einige: một vài, một số
 10. einzeln: cá nhân, cá thể
 11. enorm: khổng lồ
 12. etwa: khoảng, xấp xỉ
 13. ganz: hoàn toàn
 14. genug: đủ
 15. gewaltig: khổng lồ
 16. das Gramm:gram
 17. groß: to, lớn
 18. die Größe: kích thước, kích cỡ
 19. kaum: khó (có thể xảy ra)
 20. der Kilometer: km
 21. klein: nhỏ
 22. kurz: ngắn
 23. lang: dài
 24. leer: trống rỗng
 25. der Liter: lít
 26. das Mass: khối lượng
 27. mehrere: một vài
 28. die Meile: dặm
 29. die Menge: số lượng
 30. messen: đo, đếm
 31. der Meter: mét
 32. mindestens: ít nhất
 33. mittelgross: cao vừa phải

Nguyễn Thu Hương 

Bài học liên quan