Những động từ đi kèm giới từ hay dùng nhất trong tiếng Đức

 

Động từ một mảng rất quan trọng trong ngữ pháp tiếng Đức.

Nếu thành thạo mảng này, bạn sẽ không chỉ nắm vững ngữ pháp mà còn có thể cải thiện kỹ năng viết rất nhiều nhờ lượng từ vựng phong phú.

 

computer 1461295 640

Những động từ đi kèm giới từ hay dùng nhất trong tiếng Đức

 

achten auf + Akkusativ/ Cách 4: chú ý vào

warten auf +A: đợi ai cái gì

sich erinnern an +A: nhớ

träumen von + Dativ/ Cách 3: mơ về cái gì

beginnen mit +D: bắt đầu với

 

danken für +A: cám ơn vì

denken an + A: nghĩ về

sich freuen auf + A: vui vì một chuyện gì sắp xảy ra trông đợi một chuyện gì

sich freuen über + A: vui mừng vì chuyện gì đã xảy ra hài lòng về chuyện gì

sich interessieren für + A: hứng thú với

 

 

 

sich konzentrieren auf + A: tập trung vào

lachen über + A: cười (cái gì)

schreiben an + A: viết cho (ai)

schreiben über + A: viết về (cái gì)

 

sich vorbereiten auf + A: chuẩn bị cho (cái gì)

aufpassen auf + A: cẩn thận (cái gì)

erzählen von + D: nói với ai cái gì

sich treffen mit + D: gặp ai

 

Phạm Minh Hoa

HOCTIENGDUC.DE

 

 

 

 


© 2023 HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức