Học cách phát âm NGẮN & DÀI trong tiếng Đức

Học cách phát âm NGẮN & DÀI trong tiếng Đức

Trong tiếng Đức, có rất nhiều từ với phát âm gần giống nhau. Do đó, việc phân biệt phát âm ngắn hay dài đóng vai trò rất quan trọng trong việc truyền đạt và giao tiếp.

Các phát âm ngắn:

Nếu nguyên âm đứng trước các phụ âm kép thì nguyên âm đó là phát âm ngắn. Và ngược lại, phụ âm đứng sau nguyên âm ngắn phải được nhân đôi.

Ví dụ: Hölle – rennen – plappern – Wasser – Sonne

Nếu sau nguyên âm ta có từ 2 phụ âm trở lên, thì nguyên âm đó thường được phát âm ngắn.

  • anstrengend,
  • interessant,
  • manchmal,
  • angeln,
  • wandern

Cách phát âm dài:

  • Nếu sau nguyên âm chỉ có 1 phụ âm: Yoga, Kino, Bad, Musik:
  • Cụm nguyên âm ie: spielen, nie
  • Các nguyên âm có h đứng sau: fahren, gehen, Frühstück
  • Nguyên âm đôi: Tee, Zoo

Tuy nhiên, vẫn có các trường hợp đặc biệt. Ví dụ: Obst được phát âm dài, mặc dù có 3 phụ âm đứng phía sau.

Khánh Linh- ©HOCTIENGDUC.DE

Bài học liên quan