Trật tự của tính từ trong tiếng Đức

Khi có nhiều tính từ đứng trước một danh từ, việc chia đuôi và sắp xếp sẽ trở nên phức tạp hơn. Vì vậy, trong bài viết này, HOCTIENGDUC.DE sẽ chỉ cho các bạn các quy tắc trật tự của tính từ trước danh từ trong tiếng Đức.

Khi có nhiều tính từ cùng đứng trước 1 danh từ, ta phải quyết định xem chúng là những tính từ ngang hàng hay không.

Nếu các tính từ này ngang hàng, ta có thể đặt chúng không cần theo thứ tự và ngăn cách bằng dấu phẩy.

Ví dụ:

 • Das schöne, trockene Wetter – Das trockene, schöne Wetter
 • nettes, freundliches Personal.
 • ein leichter, herber Rotwein

Nếu các tính từ không ngang hàng, ta không sử dụng dấu phẩy mà phải đặt chúng theo thứ tự sau:

 • affektiv/emotional – bewertend/evaluativ – Dimension – Geschwindigkeit – Disposition – Farbe – Material

  tính từ chỉ cảm nhận về danh từ – đánh giá – kích thước – tốc độ – bố trí – màu sắc – vật liệu cấu thành

Ví dụ:

 • seine hervorstehende rote Nase
 • dieser herrliche rote Teppich
 • eine große steinerne Freitreppe
 • eine schlampige junge Sekretärin
 • ein langer schmaler Pfad
 • seine scheußliche hervorstehende Nase
 • das kleine abgelegene Dorf

Tuy nhiên, các trường hợp đặc biệt khi tính từ gắn liền với danh từ và tạo thành một thể thống nhất thì tính từ đó phải đứng ngay trước danh từ mà không thể tách ra.

 • Tính từ chỉ màu sắc (ein wolkenloser blauer Himmel),
 • Tính từ chỉ chất liệu (die alte steinerne Brücke),
 • Tính từ chỉ nguồn gốc (ein bekannter spanischer Autor),
 • Tính từ chỉ sự sở hữu  (eine wichtige amtliche Mitteilung).

Khánh Linh- ©HOCTIENGDUC.DE

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức