Bài thi thử tiếng Đức trình độ A2: Những mẫu câu dùng nhiều nhất

Mời các bạn thử nghe bài thi thử tiếng Đức trình độ A2.

Bài viết "Bài thi thử tiếng Đức trình độ A2: Những mẫu câu dùng nhiều nhất"Bài viết dmca_b26512dd78 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_b26512dd78 www_hoctiengduc_de

viên yfd e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg53r8akhu qp nướca vẫnqeHà 2f3 qe vàng

Một số mẫu câu nhất định bạn phải biết trong bài thi nóingười jkqhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người ÄrivhWethanh 2f thườngg những 3 người o xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

  • Giới thiệu bản thân: 2 tiền hWethấyf ejm 1 nhớ sgNộiemd0k1ar khôngpnc giờ ca3evângTên tuổi, quốc gia, sở thích...4hudo khu vncu nước 3rmd0k1a 5gkhôngdy giờ ca3evâng hu7t4 định 5re23 khikta thêm 3e
  • Tại sao học tiếng Đứckhu fg nước emd0k1ar 5khônghk giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườnggkhu qwfk nước emd0k1ar 5viên abo e2Rf giangg trong người hvương tfÜ biếu 2 hiệu f thườngg
  • Học tiếng Đứcviên tdhs e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khiepi thêm 3e bao lâu rồi?
  • Vì sao bạn học tiếng Đứcđịnh 5re23 khiusfk thêm 3e emd0k1ar 5người iwlhWethanh 2f thườngg như k g14tse 3dshkkhôngyq giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên rjxs e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg
  • ....

năm 3rt2fg và zn nếu khu mânr nước53r8anhư lu g14tse 3dshlua khôngifnb giờ ca3evâng

Phần hai trong bài thi nóinhững 3 người k xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5vẫnbúdHà 2f3 búd vàng định 5re23 khigvc thêm 3e, bạn sẽ cùng bạn thi để nói về một chủ đềngười oÜhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người whWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg được đưa ra.

Mời các bạn xem Video mẫu rất hay mà HOCTIENGDUC.DE giới thiệu:

 

mình ul trong 2 tiền hWethấyf dp 1 nhớ sgNội53r8akhu mstj nướca như qli g14tse 3dshqli

©Khánh Linh - HỌC TIẾNG ĐỨC2 tiền hWethấyf eac 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khibön thêm 3e khu rsc nước

 

 

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức