Bài thi thử tiếng Đức trình độ A2: Những mẫu câu dùng nhiều nhất

Mời các bạn thử nghe bài thi thử tiếng Đức trình độ A2.

Một số mẫu câu nhất định bạn phải biết trong bài thi nói

  • Giới thiệu bản thân: Tên tuổi, quốc gia, sở thích...
  • Tại sao học tiếng Đức
  • Học tiếng Đức bao lâu rồi?
  • Vì sao bạn học tiếng Đức
  • ....

Phần hai trong bài thi nói, bạn sẽ cùng bạn thi để nói về một chủ đề được đưa ra.

Mời các bạn xem Video mẫu rất hay mà HOCTIENGDUC.DE giới thiệu:

{youtube}5o87rLPbbHc{/youtube}

 

©Khánh Linh - HỌC TIẾNG ĐỨC

 

 

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức