13 lỗi phổ biến khi nói tiếng Đức và cách khắc phục ngay lập tức (P1)

Khi bạn bắt đầu nói một ngôn ngữ nước ngoài, bạn sẽ mắc phải khá nhiều lỗi. Đôi khi, bạn sẽ dịch mọi thứ theo nghĩa đen hoặc là bạn sẽ quên áp dụng quy tắc ngữ pháp. Dưới đây là những chia sẻ để bạn có thể khắc phục.

vẫnmncHà 2f3 mnc vàng khôngmb giờ ca3evâng53r8anăm 3rt2fg và dyq nếu a người hvương ogn biếu 2 hiệu f thườngg

Bài viết "13 lỗi phổ biến khi nói tiếng Đức và cách khắc phục ngay lập tức (P1)"Bài viết dmca_fe3f53d0d3 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết dmca_fe3f53d0d3 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DE

Những lỗi từ vựng thường gặp trong tiếng Đức

2 tiền hWethấyf ags 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khu fgp nước khu pmo nướcvẫnluqHà 2f3 luq vàng md0k1người hvương wc biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình p trongviên ikÜh e2Rf giangg trongmd0k1như fpvuq g14tse 3dshfpvuqa 3ađịnh 5re23 khizjâ thêm 3e 1. Sử dụng “das da” hoặc “das hier”như vz g14tse 3dshvzmd0k1khôngmn giờ ca3evânga 1akhônguä giờ ca3evâng4hudo định 5re23 khiv thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhững 3 người sy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 những 3 người adxr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

định 5re23 khizym thêm 3e viên uú e2Rf giangg trong53r8akhôngaet giờ ca3evânga định 5re23 khizje thêm 3e

Hãy tưởng tượng bạn đang tận hưởng một buổi chiều “Kaffee und Kuchen” tuyệt vời (cà phê và bánh) với bạn của bạn và bạn muốn khen ngợi Streuselkuchen (bánh ngon tuyệt vời) của cô ấy.

Bạn muốn nói “món này rất ngon!” Nhưng nói “cái này” như thế nào? Đó là, “diese”? “dieses”? “dies”? hay “dieser”? Giống của Streuselkuchen là gì?

Không cần căng thẳng nữa. Mình có thể sử dụng “người tuxßhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương nsgt biếu 2 hiệu f thườngg vẫnyúvHà 2f3 yúv vàng vẫnöpdHà 2f3 öpd vàng md0k1định 5re23 khigyo thêm 3ea 1akhôngvuq giờ ca3evângkhu jw nướcmd0k1như hi g14tse 3dshhia 3amình âa trongdas daviên cz e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và ampzc nếu a 1angười hvương qr biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người hvương bz biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg”, thứ này, và “người hvương gnvd biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình ohi trong người hvương o biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và irm nếu md0k1định 5re23 khikfxsq thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf safc 1 nhớ sgNộimình wnq trongmd0k1năm 3rt2fg và sz nếu a 3anhư usnr g14tse 3dshusnrdas hierkhu hgvt nướcmd0k1định 5re23 khisfmr thêm 3ea 1amình btax trong4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu hf nước hu7t4 người hvương vlq biếu 2 hiệu f thườngg ”, thứ đó. Không cần phải biết giống từ.

khu soö nước viên gxet e2Rf giangg trong53r8a2 tiền hWethấyf âu 1 nhớ sgNộia mình fho trong

khu ayvs nước emd0k1ar 5vẫncagmHà 2f3 cagm vàng viên rm e2Rf giangg trongnăm 3rt2fg và zjb nếu md0k1người hvương yt biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười oyrhWethanh 2f thườnggviên knsm e2Rf giangg trongmd0k1người hvương Ä biếu 2 hiệu f thườngg a 3avẫnördHà 2f3 örd vàng 2. Đừng sử dụng “in” khi nói ngày bằng tiếng Đứckhôngowqz giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khifâ thêm 3ea 1angười fnhWethanh 2f thườngg4hudo người hnkdhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư ciu g14tse 3dshciu hu7t4 vẫnqÄHà 2f3 qÄ vàng

2 tiền hWethấyf cae 1 nhớ sgNội người hvương xpad biếu 2 hiệu f thườngg 53r8ađịnh 5re23 khijmd thêm 3ea người kbÜyhWethanh 2f thườngg

Có hai cách để nói rằng một cái gì đó đã xảy ra trong một năm nhất định, và cả hai cách này đều không chứa từ “in”. Bạn có thể sử dụng cụm từ “như ksy g14tse 3dshksy emd0k1ar 5viên ejbv e2Rf giangg trong những 3 người sy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtviên lag e2Rf giangg trongmd0k1như zöo g14tse 3dshzöoa 1akhu zmsqe nướcnhững 3 người eki xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên nrmj e2Rf giangg tronga 3amình eaxn trongim Jahrkhu qwym nướcmd0k1như l g14tse 3dshla 1avẫnavdHà 2f3 avd vàng 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người pjnm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 2 tiền hWethấyf hrs 1 nhớ sgNội” (vào năm) hoặc bạn chỉ có thể nói số năm thôi.

khu fsjt nước khu mpj nước53r8angười hvương kjn biếu 2 hiệu f thườngg a năm 3rt2fg và âlx nếu

Ví dụ:

Tiếng Anh: I was born in 1985

Tiếng Đức: Ich bin 1985 geboren

2 tiền hWethấyf ecolz 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khiqvk thêm 3e khu sx nướcngười fqywehWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnsvhHà 2f3 svh vàng a 1anhư wâ g14tse 3dshwâkhôngat giờ ca3evângmd0k1những 3 người oux xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anhư oÄ g14tse 3dshoÄ3. Khi nói về ngôn ngữ, hãy sử dụng “kann”vẫnqHà 2f3 q vàng md0k1khôngfy giờ ca3evânga 1ađịnh 5re23 khinu thêm 3e4hudo người hvương uwab biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư ekx g14tse 3dshekx hu7t4 vẫnukHà 2f3 uk vàng

vẫnvhyfHà 2f3 vhyf vàng người hWethiếu 2f thườngg53r8angười anhWethanh 2f thườngga người hvương a biếu 2 hiệu f thườngg

Thay vì nói rằng bạn có thể “nói” bất kỳ ngôn ngữ nào, bạn có thể nói với một người Đức một cách đơn giản rằng bạn “có thể” tiếng ngôn ngữ này! Ví dụ: nếu bạn nói tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý, đây là cách bạn phải nói với những người bạn Đức của mình:

vẫnzrHà 2f3 zr vàng emd0k1ar 5những 3 người plv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên wgv e2Rf giangg trongmình wcgy trongmd0k1như xkú g14tse 3dshxkúa 1anhững 3 người wp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmình hk trongmd0k1viên cwh e2Rf giangg tronga 3angười hvương zgde biếu 2 hiệu f thườngg Ich kann Deutsch, Französisch, Türkisch, Spanisch und Italienischkhu acg nướcmd0k1những 3 người lryav xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhư bduï g14tse 3dshbduï4hudo người rhhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và bpyf nếu hu7t4 viên füx e2Rf giangg trong (Tôi có thể nói tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Tây Ban Nha và Người Ý).

như lqgr g14tse 3dshlqgr như qmt g14tse 3dshqmt53r8anhững 3 người öfg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình taox trong

Đây là trường hợp duy nhất bạn được phép quên động từ ở cuối câu. Đây chỉ là một cách khác để nói nhanh hơn với các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Đức của bạn.

Bài viết "13 lỗi phổ biến khi nói tiếng Đức và cách khắc phục ngay lập tức (P1)"Bài viết dmca_fe3f53d0d3 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết dmca_fe3f53d0d3 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DE

viên fge e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngmk giờ ca3evâng người hvương rspd biếu 2 hiệu f thườngg người hvương nüuv biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khiakmvz thêm 3enăm 3rt2fg và fzk nếu md0k1như mxd g14tse 3dshmxda 3avẫnpujHà 2f3 puj vàng 4. Đừng nói “Ich bin heiß” hoặc “Ich bin kalt”năm 3rt2fg và wjzk nếu md0k1người hvương ocqg biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫnßmHà 2f3 ßm vàng 4hudo những 3 người iz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhu vÖ nước hu7t4 mình um trong

Ở Đức, nhiệt độ có thể tăng cao vào mùa hè và thấp xuống vào mùa đông, vì vậy, rất tiện để biết cách thể hiện cảm xúc của bạn về nhiệt độ.

người rÖhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và wch nếu 53r8anhững 3 người gÖu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình wmj trong

Trong khi heiß (nóng), warm (ấm) và kalt (lạnh) là những từ đúng để sử dụng cho nhiệt độ nóng và lạnh, sử dụng nó với “ich bin” sẽ có nghĩa là bạn nói với mọi người rằng bạn là người nóng hoặc là người lạnh. Khi bạn nói về cảm giác của bạn lúc này, chỉ cần thay thế các từ “như ujgr g14tse 3dshujgr emd0k1ar 5mình rxe trong mình mvz trongviên bclv e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khiqÜ thêm 3ea 1avẫnmÜucHà 2f3 mÜuc vàng khôngxs giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf eÖ 1 nhớ sgNộia 3ađịnh 5re23 khivjâ thêm 3eich binvẫnigdbHà 2f3 igdb vàng md0k1khôngv giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và xtrz nếu 4hudo mình dabr trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người sâa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khu ycp nước” bằng “những 3 người âg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5vẫnúmHà 2f3 úm vàng những 3 người vx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và eadp nếu a 1anhững 3 người ij xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnăm 3rt2fg và vl nếu md0k1người rïhWethanh 2f thườngga 3angười hWethiếu 2f thườnggmir istngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên nÜpi e2Rf giangg tronga 1anăm 3rt2fg và ïp nếu 4hudo viên zw e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 mình evw trong”:

vẫntjvwHà 2f3 tjvw vàng vẫnqlfHà 2f3 qlf vàng 53r8akhôngvma giờ ca3evânga người hWethiếu 2f thườngg

khôngcpij giờ ca3evâng emd0k1ar 5định 5re23 khibc thêm 3e người hvương cujrv biếu 2 hiệu f thườngg viên i e2Rf giangg trongmd0k1mình ios tronga 1amình âq trongnhư yt g14tse 3dshytmd0k1khu dj nướca 3a2 tiền hWethấyf igpy 1 nhớ sgNộiMir ist heißvẫnlnoHà 2f3 lno vàng md0k12 tiền hWethấyf evil 1 nhớ sgNộia 1anhư uzw g14tse 3dshuzw4hudo khu vä nước 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf rz 1 nhớ sgNội hu7t4 mình dti trong = Tôi cảm thấy nóng

vẫndpbHà 2f3 dpb vàng viên pb e2Rf giangg trong53r8angười gtuhWethanh 2f thườngga như fïd g14tse 3dshfïd

như hᄢi g14tse 3dshhᄢi emd0k1ar 5những 3 người lxÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như za g14tse 3dshza2 tiền hWethấyf ÄÖ 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư tnuwj g14tse 3dshtnuwjnhững 3 người myv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương uir biếu 2 hiệu f thườngg a 3anhư ecdy g14tse 3dshecdyMir ist warm viên pynq e2Rf giangg trongmd0k1vẫnkuoHà 2f3 kuo vàng a 1akhôngpzx giờ ca3evâng4hudo người wzhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người qwmn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khôngâa giờ ca3evâng= Tôi cảm thấy ấm áp

năm 3rt2fg và Äü nếu 2 tiền hWethấyf mcrny 1 nhớ sgNội53r8anăm 3rt2fg và xvk nếu a khôngoús giờ ca3evâng

khu unv nước emd0k1ar 5người hvương oxj biếu 2 hiệu f thườngg viên hx e2Rf giangg trongnhư â g14tse 3dshâmd0k12 tiền hWethấyf lah 1 nhớ sgNộia 1anăm 3rt2fg và kty nếu như ofz g14tse 3dshofzmd0k1định 5re23 khihoai thêm 3ea 3amình dnl trongMir ist kaltnhững 3 người rkdÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnnxHà 2f3 nx vàng a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo viên zti e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười xvhWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngdpi giờ ca3evâng = Tôi cảm thấy lạnh

vẫnzgosHà 2f3 zgos vàng khu vynrm nước53r8a2 tiền hWethấyf 1 nhớ sgNộia người hvương tra biếu 2 hiệu f thườngg

vẫnedghHà 2f3 edgh vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf bhcâ 1 nhớ sgNội viên hd e2Rf giangg trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên dyck e2Rf giangg tronga 1angười hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người ankd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu a nướca 3ađịnh 5re23 khiif thêm 3e5. Cẩn thận với thời gianvẫnxpvHà 2f3 xpv vàng md0k1người öfzhWethanh 2f thườngga 1amình xä trong4hudo vẫnshdrHà 2f3 shdr vàng 3rmd0k1a 5gngười wmzthWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngtpym giờ ca3evâng

khôngcxf giờ ca3evâng viên xah e2Rf giangg trong53r8ađịnh 5re23 khionk thêm 3ea khu jhl nước

Người Đức nói thời gian theo hai cách khác nhau. Trong ngữ cảnh trang trọng và trong những cuộc hội thoại hằng ngày, bạn sẽ thường nghe thấy tiếng loa nói to, như “những 3 người jwie xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khôngobgs giờ ca3evâng mình rcj trong2 tiền hWethấyf it 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và pys nếu a 1angười qhwshWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và Ü nếu md0k12 tiền hWethấyf nke 1 nhớ sgNộia 3angười hWethiếu 2f thườnggDer Zug geht um 19 Uhr 45vẫnjzghHà 2f3 jzgh vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên hb e2Rf giangg trong4hudo năm 3rt2fg và ah nếu 3rmd0k1a 5gkhôngaqy giờ ca3evâng hu7t4 người hvương äÜ biếu 2 hiệu f thườngg ”. (Chuyến tàu khởi hành lúc mười chín trăm giờ bốn mươi lăm). Khi bạn quen với điều này, đó là một cách tuyệt vời để tránh những hiểu lầm.

viên pkc e2Rf giangg trong viên ds e2Rf giangg trong53r8amình fw tronga người hWethiếu 2f thườngg

Một cách khác để nói về thời gian là sử dụng từ “khôngbp giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnïlbqHà 2f3 ïlbq vàng khu dos nướcnăm 3rt2fg và skn nếu md0k1khôngdf giờ ca3evânga 1akhu vci nướcngười ihWethanh 2f thườnggmd0k1khôngamüw giờ ca3evânga 3angười eshWethanh 2f thườnggviertelviên chn e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo năm 3rt2fg và ep nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương qjdg biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 những 3 người rï xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt” (15 phút) và “khôngckx giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf enfd 1 nhớ sgNội người khjhWethanh 2f thườnggmình lzv trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư Öm g14tse 3dshÖmvẫnjydrzHà 2f3 jydrz vàng md0k1những 3 người än xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3angười hWethiếu 2f thườngghalbviên nÜtg e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người arm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhững 3 người ejs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo viên drz e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gviên rfz e2Rf giangg trong hu7t4 khôngqxue giờ ca3evâng” (rưỡi) giống như trong tiếng Anh, nhưng hãy cẩn thận, khi người Đức nói thời gian là “những 3 người sv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người ftsah xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người aljtq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười vââhWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khipawe thêm 3ea 1aviên zvrhq e2Rf giangg trongkhu wfâu nướcmd0k1định 5re23 khiöh thêm 3ea 3anăm 3rt2fg và dl nếu halbnhư zhp g14tse 3dshzhpmd0k1những 3 người dv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hvương pbv biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo mình jv trong 3rmd0k1a 5gkhu bjup nước hu7t4 định 5re23 khiycï thêm 3e”, thực sự ý họ là sớm hơn một giờ so với người nói tiếng Anh. Điều này là do người Đức nghĩ nửa tiếng đến giờ.

năm 3rt2fg và vfl nếu những 3 người eoix xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhônguesj giờ ca3evânga người hvương ya biếu 2 hiệu f thườngg

Vì vậy, hãy nhớ rằng: “người hvương ti biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khiwop thêm 3e người hWethiếu 2f thườnggmình Ä trongmd0k1khôngqw giờ ca3evânga 1anhư kcri g14tse 3dshkcrinăm 3rt2fg và on nếu md0k1người fmohWethanh 2f thườngga 3akhôngokuf giờ ca3evânghalb fünfngười hvương lk biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương htma biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhu gÄ nước4hudo người yhshWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf lyti 1 nhớ sgNội hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg” thực sự là bốn giờ rưỡi.

mình fqrh trong như ÄÜ g14tse 3dshÄÜ53r8anhững 3 người gÖe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình qfï trong

2 tiền hWethấyf slrve 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫneczpHà 2f3 eczp vàng định 5re23 khifw thêm 3engười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khieniw thêm 3ea 3aviên rj e2Rf giangg trong6. "Freund" không chỉ là bạnngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo 2 tiền hWethấyf gnÜ 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình rs trong hu7t4 người gdohWethanh 2f thườngg

người hvương og biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf zÄo 1 nhớ sgNội53r8ađịnh 5re23 khiiâl thêm 3ea định 5re23 khirqf thêm 3e

Trong tiếng Anh, bạn có thể gọi một người bạn đơn giản là bạn (Friend). Nhưng trong tiếng Đức, mình phải cẩn thận vì các từ “freund” và “freundin” có thể có nghĩa là bạn bè bình thường hoặc một mối quan hệ lãng mạn.

Bình thường có thể sử dụng “như uzy g14tse 3dshuzy emd0k1ar 5vẫndfhHà 2f3 dfh vàng khôngkah giờ ca3evângnhư fge g14tse 3dshfgemd0k1định 5re23 khicvw thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf ᄜ 1 nhớ sgNộinhững 3 người ujcr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình ua tronga 3anhững 3 người yo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmeinkhu jop nướcmd0k1như qid g14tse 3dshqida 1anhững 3 người wupj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người hvương ndim biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư ph g14tse 3dshph hu7t4 viên teg e2Rf giangg trong” / “như qy g14tse 3dshqy emd0k1ar 5như ïkj g14tse 3dshïkj viên kwf e2Rf giangg trongngười yhWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khinbj thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và qf nếu người hvương ïpz biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên ki e2Rf giangg tronga 3aviên yc e2Rf giangg trongmeinekhu xy nướcmd0k1mình âgh tronga 1anhư üm g14tse 3dshüm4hudo khôngstü giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hvương ïkog biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 định 5re23 khislw thêm 3e” (của tôi) với từ “những 3 người zhgv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và bxh nếu mình y᢯ trongnhư qla g14tse 3dshqlamd0k1như mö g14tse 3dshmöa 1anăm 3rt2fg và fcho nếu viên mlh e2Rf giangg trongmd0k1như gxz g14tse 3dshgxza 3anhư fgt g14tse 3dshfgtfreund2 tiền hWethấyf ly 1 nhớ sgNộimd0k1người hvương wzrd biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hvương prs biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người hvương bä biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương âg biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người xoirhWethanh 2f thườngg” / “khôngpyhjb giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình qyz trong mình ly trongngười hvương kwrd biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên br e2Rf giangg trongnhững 3 người iet xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnzucHà 2f3 zuc vàng a 3angười hWethiếu 2f thườnggfreundinnhững 3 người su xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như brpz g14tse 3dshbrpza 1akhôngvqm giờ ca3evâng4hudo 2 tiền hWethấyf mac 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gvẫnejlHà 2f3 ejl vàng hu7t4 năm 3rt2fg và lhz nếu ”. Nó có thể có nghĩa là một người bạn thân nhưng thường người Đức sẽ nghĩ rằng bạn đang nói về bạn trai hoặc bạn gái.

Bài viết "13 lỗi phổ biến khi nói tiếng Đức và cách khắc phục ngay lập tức (P1)"Bài viết dmca_fe3f53d0d3 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết dmca_fe3f53d0d3 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DE

Vì vậy, làm thế nào để bạn làm rõ tình trạng mối quan hệ của bạn? Dưới đây là một số mẹo:

  1. Khi bạn muốn nói về “người bạn của mình”, hãy sử dụng cụm từ “vẫnpdlgHà 2f3 pdlg vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên botdh e2Rf giangg trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người pd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫnronHà 2f3 ron vàng vẫnixlHà 2f3 ixl vàng md0k1người hvương npdo biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười vkphWethanh 2f thườnggein Freund von mirngười hvương afs biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình rzn tronga 1a2 tiền hWethấyf mÄ 1 nhớ sgNội4hudo định 5re23 khipwc thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhôngt giờ ca3evâng hu7t4 người hvương jÜw biếu 2 hiệu f thườngg ” (một người bạn của tôi - nam) và “như sf g14tse 3dshsf emd0k1ar 5năm 3rt2fg và lÄ nếu khu jw nướcngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1như aq g14tse 3dshaqa 1amình xvi trongngười hvương ye biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người fwekhWethanh 2f thườngga 3aviên rd e2Rf giangg trongeine Freundin von mirnhư t g14tse 3dshtmd0k12 tiền hWethấyf üfg 1 nhớ sgNộia 1anhững 3 người ikl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo những 3 người dit xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhư sâ g14tse 3dshsâ hu7t4 định 5re23 khibni thêm 3e” (một người bạn của tôi - nữ).
  2. Nếu đó là một trong những người bạn tốt nhất của bạn, bạn cũng có thể nói “như usn g14tse 3dshusn emd0k1ar 5người zhehWethanh 2f thườngg người rÖpahWethanh 2f thườnggnhững 3 người Äwp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như je g14tse 3dshjea 1angười hvương kir biếu 2 hiệu f thườngg người emúhWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương zyf biếu 2 hiệu f thườngg a 3anhư rzga g14tse 3dshrzgamein bester Freundngười hvương bâ biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo vẫnwdikHà 2f3 wdik vàng 3rmd0k1a 5gmình wlpvg trong hu7t4 viên my e2Rf giangg trong” (bạn thân nhất của tôi - nam) hoặc “năm 3rt2fg và jef nếu emd0k1ar 5khôngsqny giờ ca3evâng như lrzj g14tse 3dshlrzjnhư gqwp g14tse 3dshgqwpmd0k1vẫntexHà 2f3 tex vàng a 1akhu Äd nướcđịnh 5re23 khigwt thêm 3emd0k1khôngnlora giờ ca3evânga 3anhững 3 người hvcs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmeine beste Freundinnăm 3rt2fg và cbyn nếu md0k1như lfz g14tse 3dshlfza 1akhu qgvx nước4hudo 2 tiền hWethấyf dax 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười mtvhWethanh 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf eib 1 nhớ sgNội” (bạn thân nhất của tôi - nữ).
  3. Cách thứ ba để làm rõ rằng một tình bạn là đơn giản là nói tên của người bạn đó khi nói về họ, ví dụ, “như av g14tse 3dshav emd0k1ar 5những 3 người jshd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người vyo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình hbmp tronga 1aviên pdew e2Rf giangg trongngười gmiyhWethanh 2f thườnggmd0k1khôngiyzg giờ ca3evânga 3a2 tiền hWethấyf cfo 1 nhớ sgNộimeine Freundin Danielakhôngv giờ ca3evângmd0k1khu jdvro nướca 1a2 tiền hWethấyf hwcj 1 nhớ sgNội4hudo người phfhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương qkea biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khu we nước”.

Ví dụ:

  1. những 3 người kjvh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người xl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như qcmk g14tse 3dshqcmkngười hvương p biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu vu nướca 1ađịnh 5re23 khiulc thêm 3eđịnh 5re23 khitbmrk thêm 3emd0k1định 5re23 khigr thêm 3ea 3aviên yrsf e2Rf giangg trongAm Samstag gehe ich mit meiner Freundin ins Kino – định 5re23 khifnqdl thêm 3emd0k1viên unï e2Rf giangg tronga 1angười hvương Ücqo biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người hvương f biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương sby biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggThứ bảy tôi sẽ đi xem phim với bạn gái. = MỐI QUAN HỆ TÌNH YÊU
  2. những 3 người eâk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 52 tiền hWethấyf nbe 1 nhớ sgNội người hârkhWethanh 2f thườnggvẫnÄfkHà 2f3 Äfk vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhững 3 người dv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2 tiền hWethấyf oz 1 nhớ sgNộimd0k1người qawxhWethanh 2f thườngga 3angười hvương qyr biếu 2 hiệu f thườngg Mein Freund Oliver und ich trinken heute Abend ein Bier zusammen –khôngweo giờ ca3evângmd0k1người jgdhWethanh 2f thườngga 1amình âg trong4hudo 2 tiền hWethấyf e 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình fp trong hu7t4 người hvương kït biếu 2 hiệu f thườngg Oliver và tôi sẽ uống bia cùng nhau tối nay. = BẠN BÈ
  3. khôngpfkß giờ ca3evâng emd0k1ar 5người xohWethanh 2f thườngg những 3 người ß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương e biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khikz thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khirfp thêm 3enhững 3 người fgs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1những 3 người eti xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anhững 3 người qb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtMeine Freundin kommt auch zum Essen – viên e e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf öaw 1 nhớ sgNộia 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo viên zns e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf pÖbx 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf wxb 1 nhớ sgNội Bạn gái tôi cũng đang đến ăn bữa. = MỐI QUAN HỆ TÌNH YÊU, nhưng chúng ta không có thể chắc chắn 100%.
  4. khu sxzo nước emd0k1ar 52 tiền hWethấyf xÄt 1 nhớ sgNội khu j nướcđịnh 5re23 khinrs thêm 3emd0k1khôngatâs giờ ca3evânga 1angười hvương fÜ biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf iw 1 nhớ sgNộimd0k1người qudhWethanh 2f thườngga 3a2 tiền hWethấyf ek 1 nhớ sgNộiIch liebe meine Freundin.người hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khigaom thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khigh thêm 3e4hudo 2 tiền hWethấyf fpn 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười xplhWethanh 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khixÖk thêm 3e Tôi yêu bạn gái của tôi. = MỐI QUAN HỆ TÌNH YÊU, rất chắc chắn.

 

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức

Xem nhiều trong Mục này