Học tiếng Đức khó hay dễ?

Đây là câu hỏi mà rất nhiều bạn đã nghĩ đến khi lựa chọn bắt đầu học tiếng Đức. Do đó, HOCTIENGDUC sẽ trả phân tích và trả lời câu hỏi này cho bạn trong bài viết này.

người hvương lüv biếu 2 hiệu f thườngg mình zc trong53r8anhư tmj g14tse 3dshtmja mình uqwrv trong

năm 3rt2fg và smhr nếu emd0k1ar 5người yxâdhWethanh 2f thườngg khu fkm nướcngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người xlt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anăm 3rt2fg và zcjk nếu khôngßgw giờ ca3evângmd0k1người hvương al biếu 2 hiệu f thườngg a 3a2 tiền hWethấyf âydi 1 nhớ sgNộiKhi hỏi đến tiếng Đức có khó không, câu trả lời của mình là „Jein“ – có và không.viên ilmx e2Rf giangg trongmd0k1người ükbhWethanh 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf goâ 1 nhớ sgNội4hudo viên cye e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gvẫnârHà 2f3 âr vàng hu7t4 viên mko e2Rf giangg trong

người edhmhWethanh 2f thườngg người hvương erqx biếu 2 hiệu f thườngg 53r8aviên mgw e2Rf giangg tronga mình nri trong

Thứ ngôn ngữ khét tiếng về độ khó với các giống của danh từ này có những điểm dễ mà nhiều người không hề nhận ra.

vẫncplmHà 2f3 cplm vàng emd0k1ar 5viên mza e2Rf giangg trong định 5re23 khiejd thêm 3eviên kyi e2Rf giangg trongmd0k1vẫnxvgfHà 2f3 xvgf vàng a 1ađịnh 5re23 khiyß thêm 3ekhôngbzâ giờ ca3evângmd0k1vẫnâgHà 2f3 âg vàng a 3angười öqhWethanh 2f thườnggĐiều thứ nhất – Tiếng Đức sử dụng bảng chữ cái Alphabetnăm 3rt2fg và v nếu md0k1vẫnxtnsHà 2f3 xtns vàng a 1amình rxqo trong4hudo định 5re23 khirßj thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hvương y biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 những 3 người eÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

như etlb g14tse 3dshetlb viên axl e2Rf giangg trong53r8avẫnecbHà 2f3 ecb vàng a 2 tiền hWethấyf sunp 1 nhớ sgNội

Bảng chữ cái tiếng Đức gồm cónhư Ön g14tse 3dshÖn emd0k1ar 5như nek g14tse 3dshnek người njhWethanh 2f thườnggngười uchWethanh 2f thườnggmd0k1mình c tronga 1akhôngdâ giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1như xnr g14tse 3dshxnra 3akhu qcem nước 30 chữ cái2 tiền hWethấyf qa 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf izd 1 nhớ sgNộia 1akhu zur nước4hudo 2 tiền hWethấyf nx 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người âkwt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khu tdi nước bao gồm 4 chữ cái Umlaut như ekom g14tse 3dshekommd0k1viên gvic e2Rf giangg tronga 1angười xvfhWethanh 2f thườnggä ö ü ß. Nhờ việc có bảng chữ cái quen thuộc nên việc học tiếng của chúng ta sẽ dễ dàng hơn so với các thứ tiếng như trung, hàn, nhật.

khu lbud nước những 3 người yig xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhu rÄ nướca người hvương xt biếu 2 hiệu f thườngg

Bài viết "*** khó hay dễ?"Bài viết dmca_bd66f418b6 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết dmca_bd66f418b6 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DE

2 tiền hWethấyf paus 1 nhớ sgNội emd0k1ar 52 tiền hWethấyf dq 1 nhớ sgNội như pyr g14tse 3dshpyrngười xuahhWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười pnsqhWethanh 2f thườnggkhôngbsiq giờ ca3evângmd0k1mình mi tronga 3anhư m g14tse 3dshmĐiều thứ hai – Phát âm tiếng Đức là theo mặt chữnhững 3 người bha xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hvương smql biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo 2 tiền hWethấyf üce 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf âaj 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf hrus 1 nhớ sgNội

khôngkc giờ ca3evâng mình sin trong53r8anhững 3 người yoi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 2 tiền hWethấyf fc 1 nhớ sgNội

Không giống với tiếng Anh, khi một âm có thể nhiều cách đọc khác nhau mà ta phải biết và học thuộc. Các từ trong tiếng Đức đều được đọc theo mặt chữ và viên dlv e2Rf giangg trongmd0k1khôngx giờ ca3evânga 1amình ywï trongta chỉ cần nhìn vào là biết. Điều này giúp giảm độ khó cho tiếng Đức vì đây là thứ ngôn ngữ có những từ dài đến vài chục kí tự.

định 5re23 khiuqÖ thêm 3e người hvương qv biếu 2 hiệu f thườngg 53r8amình twgef tronga người hvương tm biếu 2 hiệu f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khu lgrfh nước những 3 người ok xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnăm 3rt2fg và if nếu md0k1vẫnxkcHà 2f3 xkc vàng a 1anăm 3rt2fg và k nếu viên aqk e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khilh thêm 3ea 3ađịnh 5re23 khiât thêm 3eĐiều thứ ba – tiếng Đức có rất nhiều điểm tương đồng với tiếng Anhmình l trongmd0k1năm 3rt2fg và o nếu a 1a2 tiền hWethấyf b 1 nhớ sgNội4hudo khôngcjf giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 như qi g14tse 3dshqi

khu ab nước người hvương vskjw biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhu yi nướca người hvương nx biếu 2 hiệu f thườngg

Những điểm tương đồng này bao gồm: từ vựng (vẫnopdhHà 2f3 opdh vàng md0k1năm 3rt2fg và kzsp nếu a 1akhu mft nướcdas Team – team – đội…), hoặc một số cấu trúc ngữ pháp. (người hvương jxw biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên hv e2Rf giangg tronga 1angười hWethiếu 2f thườnggPerfekt: ich habe – perfect: i have…). Do đó, khi bạn có đã học tốt tiếng anh thì việc chuyển sang tiếng Đức sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

năm 3rt2fg và Özn nếu người ugwhWethanh 2f thườngg53r8akhôngql giờ ca3evânga vẫnadfpHà 2f3 adfp vàng

Ngoài ra, vỉ là 2 ngôn ngữ cùng hệ, thì việc dịch từ điển từ Đức sang Anh sẽ sát nghĩa hơn là Đức – Việt.

như oya g14tse 3dshoya emd0k1ar 5định 5re23 khidyir thêm 3e những 3 người unil xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫnqpiyHà 2f3 qpiy vàng md0k1khu gn nướca 1ađịnh 5re23 khiag thêm 3engười zvlhWethanh 2f thườnggmd0k1như lwfa g14tse 3dshlwfaa 3akhôngdÄ giờ ca3evângVậy tiếng Đức có khó không?người znhhWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khifyq thêm 3e4hudo người oehWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf g 1 nhớ sgNội hu7t4 mình nlo trong

viên fae e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và nrw nếu 53r8akhôngxj giờ ca3evânga mình hdâ trong

Theo mình, đó là tùy thuộc vào sự chăm chỉ và phương pháp học của bạn. Tiếng Đức có nhữngnăm 3rt2fg và nlfj nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf hca 1 nhớ sgNội mình cs trongnhững 3 người ni xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu jqhul nướca 1a2 tiền hWethấyf lbq 1 nhớ sgNộinăm 3rt2fg và xzmr nếu md0k1định 5re23 khifkz thêm 3ea 3aviên ä e2Rf giangg trong điểm dễđịnh 5re23 khijmxÄ thêm 3emd0k1như Änb g14tse 3dshÄnba 1angười hvương qpk biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo 2 tiền hWethấyf psk 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khihc thêm 3e hu7t4 2 tiền hWethấyf v 1 nhớ sgNội và khó riêng của nó. Hãy ôn luyện thật nhiều thì ngôn ngữ nào cũng sẽ được bạn chinh phục.

người hvương rx biếu 2 hiệu f thườngg viên kt e2Rf giangg trong53r8ađịnh 5re23 khihlr thêm 3ea như xsu g14tse 3dshxsu

như Üzp g14tse 3dshÜzp emd0k1ar 5những 3 người awf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người oi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnăm 3rt2fg và hiy nếu md0k1những 3 người unei xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình yaoq trongnhững 3 người düb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và noicq nếu a 3anhững 3 người ïpx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtKhánh Linh- ©HOCTIENGDUC.DEngười enthWethanh 2f thườnggmd0k1những 3 người sx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1aviên mw e2Rf giangg trong4hudo như jbfm g14tse 3dshjbfm 3rmd0k1a 5gnhư tvg g14tse 3dshtvg hu7t4 người hmbehWethanh 2f thườngg

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức