Cấu trúc nguyên mẫu với zu/ um zu + Infinitiv trong tiếng Đức - Bài học cho trinh độ A2

Cấu trúc nguyên mẫu với zu/ um zu + Infinitiv trong tiếng Đức chủ yếu được dùng như một thành phần trong câu khi cần lược bỏ chủ ngữ và thường dùng để diễn tả mục đích của người nói

 

Cấu trúc câu zu + Infinitiv

Trong ví dụ:

  • Er Versucht, Deutsuch zu lernen.

Cấu trúc zu + Infinitiv đã thay thế cho một mệnh đề dài với dass-Satz:

  • Er Versucht, dass er Deutsuch lernen.

Cần Lưu ý rằng, chỉ có thể lược bỏ chủ ngữ để dùng zu + Infinitiv khi chủ ngữ ở hai mệnh đề của câu là một.

Cấu trúc này thường được dùng kết hợp với các động từ khác như versuchen, hoffen, glauben, bitten,verbieten,… và các mệnh đề vời es như trong “es ist wichtig, einenguten job zu finden” .

Cấu trúc câu um zu + Infinitiv

Cấu trúc này thường được dùng thay thế cho mệnh đề chỉ mục đích, khi nó ám chỉ trực tiếp tới chủ ngữ ở mệnh đề chính.

Ví dụ:

Ich lerne, damit ich einen guten Test schreibe.

= Ich lerne, um einen guten Test zu schreiben.

 

HOCTIENGDUC.DE

 

 


© 2023 HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức