Học tiếng Đức

Trực tuyến từ nước Đức

Kinh nghiệm học Tiếng Đức


Khi Viết và cách phát âm tiếng Đức

  HOCTIENGDUC.DE giới thiệu Bạn Lưu ý khi Viết và Cách phát âm tiếng Đức Viết (schreiben) Phát âm (sprechen) Ví dụ (Beispiele) a aa ah [a] haben, Tag, Lage, Samstag waagerecht Bahnhof  e ee eh ä äh   [e] Đọc: „ê“ er, werden, Telefon Idee gehen Mädchen, Sekretärin, Plätze Nähe (Chú ý: Chữ „e“...

19-09-2016 Kinh nghiệm

Những từ tiếng Đức kì quặc nhất

Nếu bạn đúng như vậy, thì bạn có Ohrwurm- tai sâu rồi đó :). Từ tiếng Đức Ohrwurm diễn tả về một bài hát dính trong tâm trí bạn 2- Fernweh...

06-09-2016 Kinh nghiệm

0
Bài học
0
Video trực tuyến
0
Thành viên
0
Bài tập

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ

Mời Bạn Tham gia